VIRKSOMHEDSPROFILER

Stay Active - strategisk sundhed

Hvorfor strategisk sundhed?
Strategisk SundhedStrategisk sundhed er ikke almindelige personalegoder som fitnessrabatter, rygestopskurser eller ugentlige løbeture fra kontoret. Strategisk sundhed er derimod et vedvarende fokus på den lange bane, hvor sundhed er højt prioriteret fra virksomhedens side. Virksomheden sørger for at hver medarbejder dyrker motion, der lige netop er tilpasset deres individuelle behov. Fx påviser forskning, at særligt stressede medarbejdere har svært ved at finde tiden og motivationen til at dyrke motion i fritiden. Det er dermed virksomheden, der systematiserer og formulerer indsatser, der arbejder målrettet med at mindre stressniveauet, så man opnår sundere medarbejdere. Dét er strategisk sundhed.

Virker det?
Ved at arbejde strategisk med sundhed i virksomheden kan man så sikre sig, at man rent faktisk får sundere medarbejdere og øget trvisel? Svaret er JA. Forskningsresultater påviser, at man oplever øget fysisk velvære, øget produktivitet og øget effektivitet. Værdien af et strategisk fokus på sundhed er dermed gensidig. Medarbejderne vil opleve en forskel, men i lige så høj grad vil I som virksomhed opleve en forskel. Vil I gøre en indsats og forbedre betingelserne for jeres medarbejdere, men i lige så høj grad for jeres virksomhed, ved at implementere motion i arbejdstiden?
Hjaelper Det