VIRKSOMHEDSPROFILER

Dansø forsikring - vi elsker forsikring

Vi er professionelle forsikringsmæglere der samarbejder med alle typer virksomheder, der ønsker professionel service og varetagelse af virksomhedens forsikringsmæssige interesser af skadeforsikringer.

Økonomi

Vi møder ofte fordomme som eks. forsikringsmæglere er en fordyrende mellemhandler. Fordommen er ikke korrekt og kan bl.a. afvises med forsikringsselskabernes standard præmiefradrag når deres kunder vælger betjening af anerkendte forsikringsmæglere.

Dansø forsikringsmæglere har de relevante værktøjer til løbende, at skabe en kvalificeret forsikringsøkonomi der tager udgangspunkt i vores kunders aktuelle forsikringsbehov. 

Samarbejdets kunst skaber mere kvalitet og værdi

Vi er erfarne og professionelle forsikringsfolk, som indretter os efter vores kunders ønsker, krav og behov. Det er vores mål, at vores kunder og forsikringsselskaberne altid oplever os som kompetente, dedikerede, effektive, imødekommende, problemløsende og ikke mindst som behagelige og positive samarbejdspartnere.

Brug Jeres tid på det der skaber værdi for Jeres virksomhed

Vi sparer vores kunder for et unødvendigt tidsforbrug og bekymringer omkring forsikringer. Vi udfører professionel rådgivning, kvalitetskontrol, skadehåndtering, administration samt gennemførelse af aftalte forsikringsudbud. 

Vi er uvildige

Som godkendte forsikringsmæglere af Finanstilsynet er vi lovgivningsmæssigt bundet af uvildighed. Uvildigheden er vores kunders sikkerhed og garanti for, at vi i enhver sammenhæng bygger samarbejde på varetagelse af vores kunders interesser.

Samarbejde med forsikringsselskaber

Vi er anerkendte af og samarbejder diplomatisk med alle forsikringsselskaberne i Danmark. Vi er ikke begrænset til et samarbejde med nogle få forsikringsudbydere, men har fokus på hele det danske forsikringsmarked.   

Dansø Forsikringsmæglere v. Claus Dynesen

Med kontor I Risskov er Claus Dynesen den lokale Dansø forsikringsmægler i Risskov.

Kvaliteten af samarbejde handler ofte om hurtig respons, lokalt kendskab og netværk. Dette gælder naturligvis også når det kommer til forsikring.  

 

Fra Hjemmeside