VIRKSOMHEDSPROFILER

Erhverv Lystrup

Erhverv Lystrups aktiviteter
Erhverv Lystrup har afviklet en lang række aktiviteter for byens borgere, men fokuserer nu primært på virksomhedsarrangementer. Erhverv Lystrup afholder fx foredrag, virksomhedsbesøg og studieture, og der lægges naturligvis vægt på arrangementer med både fagligt og socialt indhold.

Gennem et godt samarbejde mellem Lokalavisen og Erhverv Lystrup kan foreningen tilbyde 50 % rabat på annoncering i Lokalavisen og Erhvervsavisen. Hvert forår og efterår udkommer Lokalavisen med et erhverstema med fokus på Lystrups erhvervsliv.

Erhverv Lystrup har sin egen hjemmeside, hvor medlemsvirksomhederne oprettes med en virksomhedsprofil. Her findes oplysninger om andre medlemsvirksomheder og deres tilbud til medlemmer af Erhverv Lystrup. Alle arrangementer annonceres på hjemmesiden og tilmelding sker via hjemmesiden.

Endelig arbejder Erhverv Lystrup på at yde assistance til virksomheder der ønsker at trække på andre medlemmers erfaringer og få praktisk hjælp omkring erhvervslokaler, kontorfælleskab, finansieringsforhold, IT-opgaver, markedsføring, regnskabs- og juridisk assistance m.v.

Medlemsfordele
Der er mange gode grunde til at blive medlem af Erhverv Lystrup og der bliver løbende flere. Det årlige kontingent er kun kr. 1.000,- ekskl. moms, og for det beløb får virksomheden bl.a.

Du får et stort netværk i lokalområdet

  • Du udvikler din forretning
  • Du udvider dit kontaktnet
  • Du deltager i medlemsaktiviteter
  • Du får præsenteret din virksomhed på hjemmesiden
  • Du får stor rabat på annoncering i Lokalavisen
  • Du indbydes til at give tilbud i netværk
  • Du får indflydelse på erhvervsduviklingen i Lystrup
  • Medlemsskab koster kun 1.000 kroner pr. år 

Hvordan melder man sig ind?
Indmeldelse kan ske ved at klikke her, eller ved henvendelse til et af Erhverv Lystrups bestyrelsesmedlemmer.

 

Strategi og målsætninger for 2013 til 2015

Tidshorisont 2 år fra marts 2013 til februar 2015

"Styrkelse af EL og virksomhederne i lokalområdet gennem opbygning af et netværk blandt erhvervsvirksomheder i Lystrup og opland med fokus på at synliggøre erhvervslivet"

Målsætning

- Antallet af medlemsvirksomheder øges til 120 inden februar 2015.

- Efter 2 år deltager mindst 60 % af medlemsvirksomhederne i et EL arrangement om året.

- At afvikle et fast netværks forløb på alle relevante arrangementer.

- At forøge antal besøgende på hjemmesiden med 400 % inden februar 2015.

- At afgive fordelagtige tilbud indenfor netværket