Strategi for 2016 til 2018

Tidshorisont 2 år fra marts 2016 til februar 2018

"Styrkelse af EL og virksomhederne i lokalområdet gennem opbygning af et netværk blandt erhvervsvirksomheder i Lystrup og opland med fokus på at synliggøre erhvervslivet"

 

Målsætning

- Antallet af medlemsvirksomheder er omkring 100.

- Mindst 50 % af medlemsvirksomhederne deltager i et EL arrangement om året.

- At afvikle 2 netværksarrangementer årligt.

- Fastholde antal besøgende på hjemmesiden på niveau med 2015

- At medlemmerne afgiver fordelagtige tilbud inden for netværket

- At samarbejde med andre erhvervsforeninger om fælles arrangementer for alle medlemmer i foreningen.

 

Redskaber 

- Profilering af EL og medlemmer

- Synliggøre alle medlemmer 2 gange årligt i Lokalavisen og Erhvervsavisen.

- Udgive 2 tema sektioner om erhverv i Lokalavisen årligt

- Optimering af hjemmesiden ved at øge virksomhederne synlighed og kompetencer

 

Strategi

Klik her for indmeldelsesformular

Mail til webmaster