ER DU SELVSTÆNDIG
ERHVERVSDRIVENDE?
- så bliv medlem af Erhverv Lystrup og få mange fordele

 • Du får et stort netværk i lokalområdet
 • Du udvikler din forretning
 • Du udvider dit kontaktnet
 • Du deltager i medlemsaktiviteter
 • Du får præsenteret din virksomhed
 • på hjemmesiden
 • Du får 50 % rabat på annoncering i
 • Lokalavisen og Erhvervsavisen
 • Du indbydes til at give tilbud i netværk
 • Du får indflydelse på erhvervsudviklingen i Lystrup
  Årligt medlemsskab koster kr. 1.200,00 eksklusiv moms og 1.500,00 inklusiv moms. 

Klik her for indmeldelsesformular

Foreningen

På disse sider kan du læse mere information om Erhverv Lystrup, foreningens vedtægter, formål og historie m.v. Du kan også læse referatet fra den seneste generalforsamling, bestyrelsens beretning og budget for indeværende år. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte et medlem af foreningens bestyrelse.

Du kan med fordel blive medlem af Erhverv Lystrup

 • Du får et stort netværk i lokalområdet
 • Du får et arrangementsnetværk sammen med Risskov Erhvervsforening
 • Du udvikler din forretning
 • Du udvider dit kontaktnet
 • Du deltager i medlemsaktiviteter
 • Du får præsenteret din virksomhed på hjemmesiden
 • Du får stor rabat på annoncering i Lokalavisen
 • Du indbydes til at give tilbud i netværk
 • Du får indflydelse på erhvervsudviklingen i Lystrup
 • Årligt medlemsskab koster kr. 1.200,00 eksklusiv moms og 1.500,00 inklusiv moms. 

Velkommen til et aktivt netværk.

Strategi og målsætninger for 2018 til 2020

Tidshorisont 2 år fra marts 2018 til februar 2020

"Styrkelse af EL og virksomhederne i lokalområdet gennem opbygning af et netværk blandt erhvervsvirksomheder i Lystrup og opland med fokus på at synliggøre erhvervslivet"

Målsætning

- Antallet af medlemsvirksomheder er omkring 100.

- Mindst 50 % af medlemsvirksomhederne deltager i et EL arrangement om året.

- At afvikle 2 netværksarrangementer årligt.

- Fastholde antal besøgende på hjemmesiden på niveau med 2015

- At medlemmerne afgiver fordelagtige tilbud inden for netværket

- At samarbejde med andre erhvervsforeninger om fælles arrangementer for alle medlemmer i foreningen. 

Klik her for indmeldelsesformular

Mail til webmaster