VIRKSOMHEDSPROFILER

Generalforsamling i 2019

Årets generalforsamling i Erhverv Lystrup

Dato: Onsdag den 20. februar 2019

Sted: Lystrup Café & Familie restaurant, Bystævnet 1, 8520 Lystrup
 

Agenda (med forbehold for ændringer)
 
18.00 Velkomst og buffet
18.45 Generalforsamling
19.45 Kaffe mm.
20.30 Afslutning


Generalforsamlingens dagsorden
 
1. Valg af dirigent
 
2. Formandens beretning
 
3. Regnskab
 
4. Budget og fastlæggelse af kontingent
 
5. Valg til bestyrelsen

6. Valg af revisorer

7. Behandling af forslag fra bestyrelse og medlemmer. Der er ikke modtaget forslag.

8. Eventuelt

Forslag til arrangementer modtages gerne
Kom og vær med til at lægge de fremtidige linjer for Erhverv Lystrup. I hvilken retning skal vi arbejde? Hvilke typer arrangementer har du ideer til? Hvad kunne du have brug for?
Tilmelding: senest den 15. februar